'Je moeder is een dikzak'

Het is in bepaalde delen van Nederland, zoals Noord-Holland en Groningen, vandaag weer bar slecht gesteld met de moraal van de jeugd. Overal op straten zingen kinderen vanavond liedjes als 'Sintemaarten mikmak, je moeder is een dikzak.'

Elf november is de dag, dat je met je lampion om snoepgoed bedelen mag. En dat gaat van huis tot huis. De meeste mensen zijn er echter op voorbereid en kopen het gebedel af met een snoepje of koekje. Alleen bij mensen die kinderen haten krijg je een appel of mandarijntje. Oorspronkelijk is het een katholiek feest maar je hoeft tegenwoordig niet meer gelovig te zijn om te keuvelen, zoals het in de volksmond heet.

Voor wie in een keuvelstreek woont en vergeten is snoep of fruit te halen rest maar één ding. De lichten uitdoen en je verstoppen achter de bank. Anders bestaat de kans dat er dit aan je deur wordt gezongen: Hier woont een gierigaard, schop 'm met zijn kont in het prikkeldraad! Je bent gewaarschuwd.Pas op voor zingende kinderen aan je deur.