Jongens op pabo nog steeds in minderheid

Het aantal mannelijke leerkrachten neemt in hoog tempo af. Daarover luidt het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij Overheidspersoneel (CAOP) vandaag de noodklok.

Uit recent onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) blijkt dat nog niet eens een vijfde van alle nieuwe studenten op de pabo man is. Van deze mannelijke studenten breekt de helft de opleiding ook nog voortijdig af. Bovendien gaan er steeds meer mannelijke leerkrachten met pensioen.

Het CAOP pleit er vandaag bij de pabo's, de vaste Kamercommissie van onderwijs en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt voor om zowel de opleiding als de wervingscampagnes aan te passen en de pabo aantrekkelijker te maken voor jongens. Zo zouden mannelijke studenten beter begeleid kunnen worden en bij elkaar in één klas kunnen worden gezet.