Gelijke examennorm voor allochtonen

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft besloten dat de norm voor het eindexamen Nederlands voortaan gelijk is voor zowel allochtone als autochtone leerlingen. Het besluit komt na Kamervragen naar aanleiding van een artikel dat enige maanden terug in het AD stond.

Advocaat Roel Schreuders ontdekte toen dat allochtone leerlingen meer fouten mogen maken in het eindexamen Nederlands dan autochtone leerlingen, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan. Havisten mochten twee fouten maken, zonder puntenaftrek te krijgen. De grens voor allochtone havisten daarentegen, lag op vijf fouten. Voor vmbo'ers gold ook een dergelijke uitzondering; voor allochtone vwo'ers echter niet.

Volgens de staatssecretaris blijven de overige uitzonderingsregels, die ook voor dyslectische leerlingen gelden, wel van kracht. Dit houdt dat er iets langer over het examen mag worden gedaan en dat een woordenboek mag worden gebruikt.

De regel, die gold voor enkele honderden scholieren die zes jaar of korter in Nederland waren en Nederlands niet als moedertaal hebben, bestond  sinds 1987 en was volgens Van Bijsterveldt niet in strijd met de wet.