'Nederlandse staatsschuld is te hoog'

De Nederlandse staatsschuld is uitgestegen boven de norm die de Europese Unie stelt aan haar lidstaten. De schuld mag maximaal zestig procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen; inmiddels is het 61,1 procent, oftewel 356 miljard euro.

De toename is voor een groot deel te wijten aan de steun die ING en Fortis ontvingen. De belastingopbrengst was daarnaast lager en er werd meer uitgegeven. Dit alles resulteerde in een toename van de staatsschuld van tien miljard euro.

Minister Bos van Financiën zei een aantal maanden terug dat de staatsschuld dagelijks met 100 miljoen euro zou groeien, tot uiteindelijk 75 procent van het bbp in 2011.

De laatste keer dat de schuld boven de Europese norm uitsteeg, was in 1999.