Bezuinigen? Eerst op ambtenaren!

De Nederlander ziet liever niet dat de belastingen voor mensen met hoge inkomens worden verhoogd. In plaats daarvan zou er maar eens bezuinigd moeten worden bij ambtenaren. Ook de uitgaven van Defensie zouden terug moeten worden geschroefd. Dit blijkt uit de wekelijkse peiling over de politiek, van Maurice de Hond.

In de peiling stelde de Hond elf mogelijke maatregelen die het begrotingstekort tegemoet zouden moeten komen. Op de derde plek speelt pas de jaloezie en onbegrip voor de rijkere in de samenleving op. Verder vindt men dat er eerst aan eigen land moet worden gedacht. Ontwikkelingssamenwerking scoorde daarom plaats vier.

Minder ideaal vindt men het besparen door in te grijpen in de hypotheekrenteaftrek, de AOW-leeftijd naar 67 jaar te verhogen, studenten meer te laten betalen, lonen voor drie jaar te bevriezen, de uitkeringen te verlagen en de btw te verhogen.

Op de laatste plaats eindigde de maatregel om de standaarddekking van de ziektekostenverzekeringen in te perken. Van geld alleen word je immers niet gelukkig, ook een goede gezondheid is van belang.