Balkenende wil moed van wereldleiders

Premier Jan Peter Balkenende heeft de internationale gemeenschap vandaag opgeroepen moed te tonen om bij de aanpak van problemen in de wereld, zoals de economische crisis en de opwarming van de aarde, het eigenbelang ondergeschikt te maken aan het gezamenlijk belang.

Hij deed dat tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Samenwerking is in de huidige tijd vereist omdat de problemen volgens Balkenende te groot zijn voor een land alleen.

De premier vroeg speciale aandacht voor de ontwikkelingslanden omdat daar de bevolking het meeste lijdt door de economische crisis, maar er geen schuld aan heeft. De crisis en de stijgende voedselprijzen dreigen alle geboekte vooruitgang weg te vagen. Balkenende wees erop dat alleen al dit jaar het aantal mensen dat van 1,25 dollar per dag moet rondkomen, zal groeien met minstens 55 miljoen. "In rijke landen is de crisis ernstig, in arme landen is het een kwestie van leven en dood." Hij riep landen op te voldoen aan de afspraak om minstens 0,7 procent van het nationale inkomen jaarlijks te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Ook voor de aanpak van het klimaatprobleem dienen regeringen verder te kijken dan alleen het eigenbelang, aldus Balkenende. Hij zei dat er later dit jaar in Kopenhagen een klimaatakkoord moet komen. "We moeten beseffen dat de vooruitgang die we daar maken, van invloed is op de levens van onze kinderen, hun kinderen, en zo verder."

In zijn toespraak stond Balkenende kort stil bij de situatie in Iran. Hij herhaalde de zorgen over de bouw van een tweede nucleaire verrijkingsfabriek. Iran moet wat hem betreft het vertrouwen terugwinnen van de wereld en voldoen aan internationale afspraken.

Yes, we can!  (foto: ANP)