Veel ergernis over asociaal verkeersgedrag

Asociaal verkeersgedrag staat op nummer een op de lijst van grootste ergernissen. Zwerfvuil staat op de tweede plaats gevolgd door irritaties over hondenpoep. Dat blijkt vandaag uit delen van de Gemeentelijke Belevingsmonitor, die volgende week in zijn geheel verschijnt.

Inwoners van grote steden ervaren de meeste overlast. In 2008 gaf nog 45 procent aan last te hebben van asociale medeweggebruikers, dit jaar is dat aantal gestegen naar tot 54 procent. Ook voor overlast door zwerfvuil, vandalisme en verkeersdrukte geldt dat dit in de vier grootste steden vaker als een probleem wordt gezien dan in kleinere gemeenten. De ergernis over hondenpoep is overal ongeveer gelijk.

Aan het onderzoek deden negenhonderd Nederlanders mee. Onderzoeksbureau Research& Consultancy voert de Gemeentelijke Belevingsmonitor sinds 2005 uit om de mening van Nederlanders te peilen.