Milieuparkeervergunning in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil een proefproject starten om een milieuparkeervergunning in te voeren. Het idee is om de aanschaf van milieuvriendelijke auto's te stimuleren door bezitters van schone auto's voorrang te geven bij het afgeven van een parkeervergunning.

De proef zou nog dit jaar moeten starten in de stadsdelen De Baarsjes en Westerpark. Het project wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de ondernemersorganisatie voor logistiek en vervoer. Zij houdt een oogje in het zeil, om te voorkomen dat de maatregelen ten koste gaan van de noodzakelijke parkeerplaatsen voor ondernemers.