Kroegtijgers stoppen met roken

Uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht en Stivoro is gebleken dat sinds de instelling van het rookverbod in de horeca bijna een derde van de rokers die regelmatig een kroeg bezoeken geprobeerd heeft te stoppen met roken. Van de rokers die niet vaak in de kroeg zitten deed slechts 18 procent een poging tot stoppen.

Van de cafébezoekende groep hield de helft het vol niet meer te roken. In de andere groep hield 64 procent dit vol. De onderzoekers concluderen dat het rookverbod voor veel mensen een stimulans is geweest om te stoppen met roken. Ook denken ze dat dat de cafébezoekers het niet-roken makkelijker volhouden in een rookvrije kroeg.

Zie ook het topic over het rookverbod op ons forum.