'Natuurrampen treffen straks 375 miljoen mensen'

Het aantal mensen dat getroffen wordt door natuurrampen, zal de komende jaren fors toenemen. Op dit moment gaat het jaarlijks wereldwijd om bijna 250 miljoen mensen. In 2015 zal dat aantal meer dan 375 miljoen bedragen.

Dat hebben onderzoekers van de hulporganisatie Oxfam becijferd in het rapport Right to Survive, dat vandaag werd gepubliceerd. Ze baseren hun conclusies op een reeks andere rapporten over onder meer klimaatverandering.

Met name in landen waar veel armoede heerst, lopen mensen het risico om het slachtoffer te worden van een natuurramp. Het gaat vrijwel altijd om klimaatgerelateerde rampen, zoals overstromingen en lange perioden van droogte. Andere rampen, zoals aardbevingen, komen veel minder vaak voor en treffen dan ook veel minder mensen.

De vraag naar humanitaire hulp zal volgens de Oxfam-deskundigen explosief stijgen. Deze hulp kan volgens de opstellers van het rapport worden gefinancierd met een fractie van het geld dat rijke landen nu steken in de bestrijding van de economische crisis.