Ruim 170.000 onverzekerd tegen ziektekosten

Twee van de drie Nederlandse personen die zonder ziektekostenverzekering rondlopen zijn allochtoon. Tot deze conclusie kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat hierbij dan voornamelijk over mensen die afkomstig zijn uit de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname, Turkije, Marokko en China.

Ruim één procent van de bevolking was 1 mei 2008 onverzekerd. Het percentage onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden lag een stuk lager met 0,4 procent. Ruim de helft van de onverzekerden zijn tussen de twintig en veertig jaar oud. Het CBS spreekt over een opvallend groot aantal onverzekerden uit Bulgarije, Polen en Roemenië en uit de Verenigde Staten. In de VS en een aantal andere westerse landen zijn personen op een andere manier verzekerd, Dat neemt niet weg dat ze niet voldoen aan de Nederlandse verzekeringsplicht.

Het CBS neemt ook een verschil waar tussen het aantal onverzekerden bij eerste en tweede generatie allochtonen. Zo is van de tweede generatie één procent onverzekerd en bij de eerste is dat zes procent. Goed nieuws is dat het aantal onverzekerden een stuk lager uitvalt dan in 2006 en 2007. Toen ging het om ongeveer 240.000 en 230.000 personen, nu zijn dat er 171.000.