Bosch zwemwater verontreinigd met kankerverwekkende olie

Het zwemwater van de Oosterplas in Den Bosch is afgelopen decennia verontreinigd met creosootolie. Deze schadelijke stof is afkomstig van de paaltjes die de kades van de recreatieplas vormen. 

Gisteren kon de gemeente alleen maar zeggen dat de giftige stoffen 'in beperkte mate' aanwezig zijn in de bodem. Er was nog niet bekend wat voor risico's er zijn voor de volksgezondheid.

In de jaren 60 zijn de paaltjes de grond ingeslagen, ze zijn toen behandeld om ze te beschermen tegen verwering. Toen waren de risico's hiervan niet bekend. Volgens een rapport van de VROM-inspectie bevat de olie echter kankerverwekkende stoffen, welke gevaarlijk kunnen zijn bij inademing. Ook staat in dat rapport dat afscheiding van de olie in oppervlaktewater 'onaanvaardbare' effecten heeft op het milieu. Sinds 2003 is het in Nederland officieel verboden om creosootolie te gebruiken, enkele uitzonderingen daargelaten.

Tijdens een opknapbeurt van de recreatieplas is besloten om de paaltjes te laten zitten en alleen de verrotte delen af te zagen. Volgens een woordvoerder van de gemeente voldoen de paaltjes nog prima als afscheiding en vormen ze op dit moment geen gevaar voor het milieu. In een schriftelijke reactie stelt deze: "Doordat de gecreosoteerde palen al decennia lang in het water staan, zijn de giftige stoffen allang uitgeloogd".