Redding NL-financials kost 81,4 miljard euro

Door de hulp van de Nederlandse overheid aan de financiële sector is de nationale staatsschuld gestegen van 45 naar 58 procent van het bruto binnenlands product (BBP). De overname van Fortis Nederland en ABN Amro plus de kapitaalversterking van ING, SNS Reaal en Aegon kostte 37 miljard euro.

Daarbij leende de staat bijna 44 miljard aan Fortis Nederland. Met name hierdoor steeg de staatsschuld met 87,4 miljard euro tot 346,2 miljard. Zonder de overheidsinterventies zou de schuld met 6 miljard zijn toegenomen. De staatsschuld is hiermee een derde groter geworden.

Per inwoner komt dit neer op een stijging van de staatsschuld met 5.000 naar 21.000 euro in totaal. De 58 procent van het BBP als staatsschuld komt dicht bij de EU-norm van 60 procent. De afgelopen jaren was de schuld als percentage van het BBP juist enorm gedaald. Het is onbekend of de 81,4 miljard euro hulp genoeg is om de Nederlandse financiële sector weer helemaal gezond te maken.

Discussieer mee op het forum over financieel-economisch nieuws en de achtergronden bij het nieuws.

RvLaak bedankt voor de nieuwssubmit.