'Watergebruik Europa niet duurzaam'

Het Europees Milieuagentschap heeft onderzoek gedaan naar het watergebruik in Europa en de conclusie luidt dat de waterbronnen niet duurzaam en efficiënt worden gebruikt. Het zuiden van Europa heeft de grootste problemen, water wordt daar schaars.

"We leven boven onze stand als het op water aankomt. De oplossing op korte termijn voor waterschaarste bestond tot nu toe uit het onttrekken van steeds grotere hoeveelheden water uit de oppervlakte- en grondwaterbronnen, zo schrijft Jacqueline McGlade, directeur van het agentschap. Deze oplossing heeft op termijn echter verregaande gevolgen.

De kwaliteit en kwantiteit van deze bronnen neemt steeds verder af naarmate er meer water aan de bron onttrokken wordt. Ook de ecosystemen zullen schadelijke gevolgen ondervinden. "We moeten de vraag naar beneden halen, minder water onttrekken en het ook efficiënter gaan gebruiken."