Eerwraak in Amsterdam 84 keer gemeld

Bij het Amsterdamse meldpunt voor slachtoffers van eergerelateerd geweld zijn dit jaar 84 meldingen binnengekomen. In het overgrote deel gaat het om lichamelijk of geestelijk geweld dat te maken heeft met de 'seksuele familie-eer', meldt de gemeente gisteren. In ruim 85 procent van de gevallen is het slachtoffer een vrouw.

Het meldpunt voor eergerelateerd geweld werd begin dit jaar ingesteld, maar de officiële opening was op 1 juni was. Tot juni waren er slechts enkele meldingen per maand, na de officiële opening nam het aantal meldingen toe tot tien á vijftien meldingen per maand.

In 95 procent van de gevallen van eerwraak of ander eergerelateerd geweld wordt het slachtoffer fysiek of geestelijk mishandeld door de partner, ouders of andere familieleden om de seksuele familie-eer te beschermen of te zuiveren. De overige gevallen hebben betrekking op andere gevallen waarbij de dader meende de familie-eer te moeten beschermen. In 45 procent van de gevallen is er sprake van fysiek geweld tegen het slachtoffer.

Gisteren tekenden de gemeente, de Amsterdamse politie, justitie en hulporganisatie bij huiselijk geweld Blijf Groep een convenant. Daarin is vastgelegd hoe eergerelateerd geweld gezamenlijk kan worden bestreden.

Dinsdag maakten negen Turkse federaties afspraken over de aanpak van eergerelateerd geweld. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie Eberhard van der Laan (PvdA) ondertekende het protocol en gaf aan blij te zijn dat de federaties hun verantwoordelijkheid nemen bij het bespreekbaar maken, voorkomen en bestrijden van eergerelateerd geweld.