Troonrede: vertrouwen in de toekomst

Nederland kan zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld. Koningin Beatrix heeft dat zojuist gezegd in de troonrede.

Zij wees op "wereldwijde ontwikkelingen waarover mensen zich zorgen maken". "Vrede en veiligheid staan op veel plaatsen onder druk. De economische groei is niet vanzelfsprekend."

"De regering wil met alle burgers samen bouwen aan een land dat vertrouwen heeft in zichzelf en de blik gericht houdt op de toekomst", aldus de koningin.

Zij wees er ook op dat Nederland er ondanks de wereldwijde economische tegenslag relatief goed voorstaat. De werkloosheid is laag. Sinds 2000 is de koopkracht per huishouden gemiddeld met 12 procent gestegen, zo zei de koningin.

Maar alertheid blijft volgens haar geboden. De regering wil de fundamenten van de economie versterken door verbetering van de concurrentiepositie, terugdringen van de inflatie en door meer mensen aan het werk te helpen. Zo wordt de btw niet verhoogd. ''Dat maakt een verantwoorde loonontwikkeling en verlaging van de werknemerspremies op arbeid mogelijk. Zo kunnen in 2009 de lasten voor burgers en bedrijven dalen.''

Volgens de koningin vragen vrede en veiligheid voortdurend aandacht. De zware taak van de Nederlandse militairen in Afghanistan verdient ''niet-aflatende waardering''.