Leerlinge met Down slaagt voor vmbo

De 18-jarige Marlies Bentlage uit Langbroek (foto) heeft haar vmbo-diploma gehaald. Op het rapport van het meisje dat geboren is met het downsyndroom, prijken louter voldoendes. De ouders van Marlies merkten op haar 13e levensjaar dat ze graag verder wilde leren. Daarom stuurden ze haar naar het Groenhorst College in Maartensdijk.

De insteek was echter niet dat ze een diploma zou halen. ''We merkten dat ze graag verder wilde leren. Ze zat op haar 13de een jaar op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, omdat ze nergens anders terecht kon. Daar leerde ze kaarsen maken, maar ze wilde meer. Haar hersens werden daar niet gestimuleerd'', aldus haar moeder.

Het is voor kinderen met het syndroom van Down niet makkelijk om regulier voortgezet onderwijs te volgen. Alle scholen hebben toestemming om deze leerlingen te accepteren, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om een plaats te vinden. De afgelopen tien jaar waren er nog geen tien leerlingen met Down die een diploma in het voortgezet onderwijs haalden.

Gert de Graaf van de Stichting Down Syndroom zegt dat het beter is voor de kinderen met Down om naar een gewone school te gaan. ''Ook voor de andere kinderen op een school. Uit onderzoek blijkt dat die laatsten dan socialer worden en meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen.''

Met dank aan DJMO en Mowiek voor de submit.