'Roken kost 1 miljard levens deze eeuw'

Icoon Gezondheid Deze voorspelling doet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hierbij worden zowel actieve als passieve rokers meegeteld. Afgelopen eeuw zijn er wereldwijd ongeveer 100 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van (mee)roken. Deze eeuw kan dat aantal dus vertienvoudigen, als er geen maatregelen worden genomen.

Vooral het tabaksgebruik en daarmee het aantal doden in ontwikkelingslanden is zorgwekkend. In deze landen, geldt er vaak geen antirookwet, zoals in veel Westerse landen wel het geval is. Sterker nog, de verkoop wordt zelfs gestimuleerd, door middel van promotiestrategieën, die uiterst succesvol zijn. Het aantal mensen dat begint met roken stijgt nog altijd in de arme landen.

Roken is niet alleen slecht voor de gezondheid, het kost 'de wereld' ook nog een honderden miljarden per jaar. Het economisch verlies, in bijvoorbeeld de VS, kost jaarlijks al ruim negentig miljard dollar. Om het roken te ontmoedigen heeft de WHO een plan bedacht, dat uit 6 punten bestaat. Er wordt onder andere aandacht gevraagd voor een preventiebeleid per land, betere voorlichting over de gevaren van tabak en bescherming tegen meeroken. Op dit moment kan slecht vijf procent van de wereldbevolking profiteren van dergelijke regels en wetten.