Beroepsverbod voor haatzaaiende prediker

Icoon PolitiekDe rechter moet meer mogelijkheden krijgen om radicale predikers als aanvullende straf een beroepsverbod op te leggen. Nu kan dat alleen als een prediker een opruiend geschrift verspreidt of discriminerende of haatzaaiende uitlatingen doet.

Het kabinet wil een beroepsverbod ook mogelijk maken bij opruiing, de belediging van een groep mensen wegens ras, godsdienst of seksuele geaardheid en het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Het kabinet stuurt binnenkort een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State waarin deze uitbreiding wordt geregeld.

Dat kondigde PvdA-minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer. Ze geeft daarin een overzicht van activiteiten om de invloed van het toenemend aantal niet-gewelddadige radicale moslims tegen te gaan. Het gaat om aanhangers van het salafisme, een ultraorthodoxe stroming die een antiwesterse en antidemocratische boodschap voorstaat.