PVV wil Suikerfeest op scholen verbieden

Icoon PolitiekFractievoorzitter Geert Wilders van de PVV wil dat het verboden wordt het islamitische Suikerfeest op scholen te vieren. Die vraag heeft hij samen met zijn fractiegenoot Bosma aan minister Plasterk van OCW gesteld. Dat doet hij naar aanleiding van het bericht dat moslims vandaag, nu de Ramadan is afgelopen, weer mogen eten, drinken en vrijen.

Wilders stelt, dat veel scholen islamitische leerlingen vrijaf hebben gegeven om het Suikerfeest te vieren. Hij vraagt of Plasterk de mening deelt dat de scholen geen leerlingen vrijaf mogen geven om het Suikerfeest te vieren en hij vraagt of de leerplichtambtenaar scholieren die niet op komen dagen tijdens het Suikerfeest op school geregistreerd en gesanctioneerd kunnen worden.

Ook wil Wilders dat uitgezocht wordt hoeveel islamitische leerlingen vandaag vrij hebben gekregen van school. Verder is Wilders van mening dat Nederlandse scholen gevrijwaard moeten blijven van het Suikerfeest en vraagt hij de viering van het feest te verbieden op scholen.