'Kabinet bezuinigt miljoenen op AWBZ'

Icoon EconomieHet kabinet gaat bezuinigen door de steun aan gehandicapten en ouderen te beperken. Het zou gaan om een bedrag van 600 miljoen euro. Dit geld moet komen uit het potje voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De regering zit in geld problemen na een lagere economische groei en het tegenvallen van de aardgasbaten. Ook hogere uitgaven door het generaal pardon en de stijging van salarissen voor ambtenaren spelen een rol.

Jaarlijks is er ongeveer 22 miljard euro nodig voor de AWBZ. Daarvan worden 'zware geneeskundige risico's' betaald die niet door zorgverzekeringen worden vergoed, zoals opname in een verzorgingstehuis of gehandicapteninstelling. Ook hulp bij het invullen van papieren en begeleiding bij uitjes valt onder de AWBZ.

Het is de bedoeling dat de aangeboden diensten versoberd worden en dat er minder mensen gebruik van kunnen maken. Vanwege de toenemende vergrijzing was het al duidelijk dat de kosten voor de AWBZ sterk zullen stijgen. Staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) zal haar bezuinigingsplannen op Prinsjesdag bekendmaken, meldt de NOS.

Met dank aan pestertje voor de submit.