Inkomen Nederlander bij hoogste in EU

Icoon FinancieelNederlanders zijn, na de Luxemburgers en Ieren, de rijkste burgers uit de Europese Unie. De Oost-Europese landen zijn het armst, maar halen wel bovengemiddelde groeicijfers.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde gisteren een vergelijking tussen de Europese landen op basis van het bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking. Alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten worden opgeteld en gedeeld door 16,3 miljoen Nederlanders. Op basis van die maatstaf lag het gemiddeld inkomen in Nederland vorig jaar een kwart hoger dan het gemiddelde van de hele Europese Unie.

De vergelijking geeft volgens Michiel Vergeer van het CBS een goed inzicht in de inkomensverhoudingen tussen de Europese landen. Omdat de cijfers gecorrigeerd zijn voor prijsverschillen tussen de landen geeft het het verschil in koopkracht tussen Nederlanders en de andere Europeanen aan."Dit zegt natuurlijk niets over de verdeling van de welvaart in een land," stelt Michiel Vergeer van het CBS, "maar het biedt een goede maatstaf. Het geeft aan hoeveel er eigenlijk te verdelen is."

Uit de cijfers springt vooral Luxemburg naar voren, maar dat land is niet goed te vergelijken met de rest. Luxemburg heeft een grote financiŽle sector waar veel geld in omgaat, en dus meetelt voor het BBP. Vergeer: "Veel van dat geld verdwijnt weer uit het land. Daarnaast werken er in Luxemburg veel forenzen uit andere landen." Die tellen mee voor de berekening van het BBP, terwijl de bevolking van Luxemburg zelf klein is.

Met dank aan Longmen voor de herschreven submit.