Turkse Nederlanders starten donoractie

MedischDe Turkse moslimgemeenschap in Nederland werkt aan een grootscheepse campagne om onder Turken meer orgaandonoren te krijgen, zo schrijft dagblad Trouw. Het betreft de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF), de koepel van 150 moskeeën, en het niet-religieuze Turkse Akademisch Netwerk. Ze vinden dat ze een bijdrage moeten leveren om het tekort aan orgaandonoren in Nederland op te heffen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat met name allochtone Nederlanders onbekend zijn met het fenomeen orgaandonatie, en dat er daardoor ook weinig donoren uit die groepen zijn.

Volgens TICF-voorzitter Akdemir is het afstaan van organen ''een menselijke verplichting, ook voor moslims. Het kan nodig zijn voor ons allemaal. En ook de islam gaat uit van liefde en menselijke waardigheid.''