Wedstrijd F-jes hervat op neutraal terrein

Voor elf minuten voetbal kwamen de ouders van de F-jes van WKE (de club van het woonwagenkamp van Emmen) en Muntendam vandaag naar Gasselternijveen. Op dat voor beide clubs neutrale terrein werd de op drie maart gestaakte wedstrijd hervat. Onder leiding van een neutrale scheidsrechter verliep de hervatting zonder incidenten.

Volgens de mensen van het KNVB-district Noord is het absoluut uniek dat een wedstrijd tussen F-pupillen wordt gestaakt wegens rellen. Jeugdcompetitieleider Johan Volbeda spreekt dan ook van een incident.

Waarom werd nu de bewuste wedstrijd gestaakt? De twintigjarige leider van Muntendam, Robert Keizer, is naar eigen zeggen een heel fanatieke leider. Hij stond binnen de lijnen van het veld te coachen en kreeg van een WKE-supporter te horen dat dat buiten de lijnen moest gebeuren. Daarna greep de 'supporter' Keizer bij de strot wat weer hevige woordenwisselingen en scheldpartijen tussen een aantal andere ouders ten gevolge had. De scheidsrechter vond het welletjes en blies het duel af. De jongetjes gingen geschrokken en huilend terug naar de kleedkamers.

De KNVB buigt zich nog over de schuldvraag van dit incident. "Het is een diep treurige zaak", aldus Volbeda. "Maar de ouders zijn nu eenmaal fanatieker dan de F-jes zelf."

Met dank aan pekel voor de submit.