'Fusie PvdA en SP in de toekomst mogelijk'

Icoon Samsom PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom denkt dat een fusie van zijn partij met de SP op "lange termijn" tot de mogelijkheden behoort. Dan moeten de ontwikkelingen, zoals hij die nu ziet bij PvdA en SP, wel doorzetten.

"De SP is meer veranderingsgezind dan vroeger en dat vind ik ook verstandig. Kijk bijvoorbeeld naar de klimaatverandering. Jaren geleden zag de SP daarvan niet de ernst in, maar nu pleit de partij samen met de PvdA voor meer duurzame energie", zei Samsom, die milieuzaken doet voor de PvdA, zaterdag. Anderzijds kan de PvdA wat hem betreft van de SP leren dat de leiding van de partij "niet te ver voor de troepen moet uitlopen". Bij het referendum over de Europese Grondwet pleitte de PvdA voor verandering, waarvoor onvoldoende draagvlak bleek te bestaan, aldus Samsom.

Hij acht het mogelijk dat het over een jaar of tien tot een fusie kan komen tussen beide partijen. Samsom ontkent dat uitlatingen zaterdag in Het Parool hierover zijn ingegeven door het electorale succes van de SP: "Ik heb altijd al gepleit voor een progressieve volkspartij". Samsom voegt eraan toe dat hij al jaren praat met SP'ers, ook voor de grote verkiezingsoverwinningen van die partij.

Het interview met Het Parool vond plaats voordat de SP in de opiniepeiling de PvdA voorbijstreefde. Samsom zegt "op persoonlijke titel" te spreken.