'29% Nederlanders in 2050 allochtoon'

In 2050 bestaat de Nederlandse bevolking voor 29% uit allochtonen. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een vandaag gepubliceerde nieuwste bevolkingsprognose. Momenteel bedraagt het aantal allochtonen 19% van de bevolking.

Volgens de nieuwe CBS-prognose zal het inwonertal van Nederland tot 2034 blijven toenemen. Daarna gaat de bevolking krimpen. Nederland zal in 2050 circa 12 miljoen autochtonen tellen, 1,2 miljoen minder dan nu.

Naar verwachting neemt het aantal allochtonen tot 2050 met ruim 1,6 miljoen toe. Het sterkst groeit de groep niet-westerse allochtonen. Daarvan zullen er in 2050 één miljoen meer zijn (stijgt van 1,7 naar 2,7 miljoen). De westerse herkomstgroep neemt iets langzamer toe, van 1,4 naar 2,1 miljoen.

Tweede generatie
De toename van niet-westerse allochtonen komt vooral voor rekening van de tweede - in Nederland geboren - generatie. Tussen 2006 en 2050 zal hun aantal verdubbelen tot bijna 1,5 miljoen. Bij westerse allochtonen, vooral afkomstig uit de Europese Unie, gaat het veelal om immigranten van de eerste generatie.

De grootste groep huidige niet-westerse allochtonen - Turken, Marokkanen en Surinamers - laten de komende decennia een naar verhouding bescheiden groei zien. De 'niet-westerse'groei zit vooral bij de groep 'overig niet-westers'. Veel van deze mensen zijn recent naar Nederland gekomen. Ze zijn vaak relatief jong, waardoor vooral de tweede generatie nog sterk zal groeien. Tot deze groep behoren onder meer de Chinezen, Irakezen, Afghanen en Iraniërs.Met dank aan Ih8yousf en FOKwa voor de submit.