Europarlement tegen pro-grondwet overleg

Icoon Europa De liberalen in het Europees Parlement zijn fel tegen het plan van Luxemburg en Spanje om zonder de nee-stemmende landen te overleggen over de toekomst van de Europese grondwet. "Het initiatief van Spanje en Luxemburg heeft het risico dat het de unie kan verdelen. Als je een conferentie houdt voor alleen degenen die de grondwet geratificeerd hebben, lijkt het alsof ze een team vormen tegen de weigeraars", aldus woordvoerder Andrew Duff.

Duff wil dat het overleg opgeschort wordt. Ook het overleg dat daarna zou volgen, waarin de nee-stemmers een plan van aanpak voorgeschoteld zouden krijgen, moet geannulleerd worden. "Ze ondermijnen de aanpak van het Duitse presidentschap. Het is hun taak om met voorstellen te komen om opnieuw te onderhandelen over de grondwet". Duitsland zal in haar presidentschap een "wegenkaart" presenteren, waarin staat hoe de EU uit de impasse kan komen.

Spanje en Luxemburg zijn nog steeds vol lof over het plan. "Het is juist gemaakt om het Duitse presidentschap te helpen om een weg naar een oplossing", aldus een Spaanse diplomaat. "Het lijkt me niet dat dit de unie zal verdelen".

De leiders waar het om gaat, de Franse president Jacques Chirac en de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende, zien niet veel heil in het overleg. Chirac vindt het overleg onbelangrijk, omdat de grondwet een taak is van het Duitse presidentschap. Balkenende stelt dat het EU-debat "controleerbaar" moet zijn en niet in overleggen en achterkamertjes plaats moet vinden.