Grenzen dicht voor personeel Bulgarije en Roemenië

Icoon EuropaDe Nederlandse grenzen gaan niet open voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië wanneer die landen op 1 januari 2007 lid worden van de Europese Unie. Ook na die datum moeten werkgevers die mensen uit Bulgarije of Roemenië in dienst willen nemen voor hen een werkvergunning aanvragen.

Dit heeft het kabinet vrijdag besloten. Die vergunning krijgen zij pas wanneer in Nederland of de andere EU-landen geen werknemers beschikbaar zijn. Ook moet de werkgever zorgen voor goede huisvesting en arbeidsvoorwaarden.

Vrijwel alle oude EU-lidstaten voeren voor Bulgarije en Roemenië een overgangsregeling in voor het vrij verkeer van werknemers. De welvaartsverschillen met de oude lidstaten zijn zo groot dat het volledig openstellen van de grenzen zou kunnen leiden tot een grote toestroom van werknemers uit Bulgarije en Roemenië.

De overgansgregeling geldt in principe voor twee jaar. Na een jaar kijkt het kabinet hoe de komst van werknemers uit beide landen zich ontwikkelt. Het beleid kan dan eventueel worden versoepeld. In bepaalde sectoren zou het dan bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen worden een vergunning te krijgen. Dat is de afgelopen maanden ook gebeurd voor werknemers uit de landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU, zoals Polen.