'Peilingen klopten voor bijna 90%'

De laatste peilingen die de grote opiniebureaus de avond vóór de verkiezingen publiceerden, zaten er in totaal 17 tot 18 zetels naast. Meest nauwkeurig waren De Hond (NOS) en Interview/NSS (NOVA) met beide 5 partijen goed voorspeld en 17 zetels ernaast. Minst correct was TNS/NIPO (RTL) met 4 partijen goed en 18 zetels ernaast. Alle peilers haalden een accuratiescore van rond de 89%.

Het meest de mist in gingen de peilers met de inschattingen van de PvdA en de Partij voor de Vrijheid van Groep Wilders. De Hond en Interview/NSS peilden de partij van Wouter Bos te hoog. TNS NIPO zat daar wel goed, maar die schatte op haar beurt de SP weer te hoog in. De twee anderen peilde de SP drie zetels te laag. De PvdV van Wilders werd door alle drie de bureaus te laag ingeschat.

De grootste missers waren TNS/NIPO dat de SP zes zetels teveel gaf en De Hond die een zelfde aantal teveel toedichtte aan de PvdA. Interview/NSS gaf de partij van Wouter Bos vijf zetels teveel, en de PvdV van Wilders vijf te weinig.

Bij de exit-polls bleken De Hond en TNS/NIPO het even goed (of slecht) te hebben gedaan. Interview/NSS kwam niet met zo'n poll.


Laatste peilingen vergeleken met einduitslag


Uitleg bij grafiek: De PvdA bijvoorbeeld werd door TNS/NIPO één te laag en door De Hond zes te hoog geschat


Aanvulling: FOK!-user baudje stelt dat TNS/NIPO het beste heeft voorspeld. Hij doet dat door meer gewicht te geven aan een misser van meer dan één zetel per partij. Het mag volgens hem duidelijk zijn dat een misser van één zetel een marginale fout kan zijn die niet direct duidt op een foute onderzoeksmethode, terwijl een afwijking van 6 zetels duidelijk maakt dat er wat mis is aan je onderzoeksmethode.

Hij stelt dat het gebruikelijk is om afwijkingen te kwadrateren (b.v. kleinste kwadraten methode bij regressies) en in dat geval krijg je het volgende beeld bij een cumulatieve gekwadrateerde afwijking: TNS/NIPO (60), De Hond (65) en Interview/NSS (63).

Met dank aan pberends voor aanleveren gegevens en de submit.