VVD woest op vereniging verplegers

Icoon MedischEdith Schippers, vicefractievoorzitster van de VVD is woedend op de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Volgens Schippers zet de V&VN de liberalen ten onrechte weg als een partij die niets voor de handen aan het bed doet.

"Ik heb me bijvoorbeeld de laatste jaren erg ingezet voor verbetering van de carrièremogelijkheden van verpleegkundigen en daar gaan we mee door", zei zij dinsdag. Aanleiding is de zorgmeetlat die de V&VN maandag presenteerde. Daarin beoordeelt de vereniging de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen.

De PvdA en de SP staan bovenaan. Alleen deze twee partijen kregen een voldoende. De VVD belandde samen met de Partij voor de Vrijheid onderaan, met als rapportcijfer respectievelijk een 2 en een 0. Volgens Schippers komt dat omdat de V&VN alleen naar het VVD verkiezingskrantje heeft gekeken.

De V&VN snapt niet waarom de VVD niet eerder aan de bel heeft getrokken. "Wij hebben zes weken geleden hetzelfde gedaan met de concept-verkiezingsprogramma's en toen heeft de VVD niet gereageerd", zei een woordvoerder.

De VVD heeft dit jaar het verkiezingsprogramma op een nieuwe manier gepresenteerd. "In plaats van een boekwerk van 78 pagina's, hebben wij een krant gemaakt waarin alleen de nieuwe plannen staan opgenomen", legt Schippers uit. Over alle onderwerpen die er niet in staan blijft het VVD-standpunt hetzelfde als de afgelopen jaren. "Dit betekent dat als je een zorgmeetlat maakt, je verder moet kijken dan die vier pagina's."

Nu kreeg de VVD strafpunten omdat de financiële paragraaf niet duidelijk zou zijn. Ook is niet meegenomen dat de VVD zich de afgelopen jaren hard heeft ingezet voor de taakherschikking en differentiatie.

De V&VN vindt dat de VVD die informatie duidelijker op haar website moet zetten. "Wij willen dat 400.000 verpleegkundigen op de website van de politieke partijen kunnen zien wat de gevolgen van een verkiezingsprogramma zijn voor hun werk", zei een woordvoerder. Die informatie is op de website van de VVD volgens hem niet beschikbaar of niet te begrijpen.