Tientallen verzieken imago 't Broek

Icoon ShockingAsociale gezinnen terroriseren de Arnhemse wijk 't Broek. Ondanks dat de volksbuurt slechts 2710 inwoners telt, hebben de bewoners moeite om vredig naast elkaar te wonen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil een mentaliteitsverandering teweeg brengen, en heeft daarom twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze wijk uit Gelderland.

De meeste bewoners "leiden een keurig leventje", meent wethouder Barth van Eeten. "Maar bepaalde families domineren. Zij bepalen de mentaliteit in de wijk." Wijkagent Theo Berndsen is het hiermee eens, maar heeft nog het één en ander toe te voegen. Hij zegt dat de keurige burgers niet meer op straat durven door hun asociale buurtgenoten. Nieuwe wijkbewoners, die ondanks het slechte imago van de wijk daar toch willen wonen, worden vaak weggepest, of "uitgeprobeerd".

Kinderen spijbelen er veel van school. "In dergelijke milieus is het not done om vroeg op te staan. Als ouders daarop aangesproken worden, doen ze hun kind op een school buiten de wijk. Zodat we er minder zicht op hebben."
De wethouder beschrijft de oorzaak: "Normvervaging en een hang naar criminaliteit hebben zich geworteld in een cultuur van armoede en achterstand."

De verantwoordelijken van de bijna tastbare malaise in de wijk zijn twintig tot dertig gezinnen. De gemeente, politie, woningcorporaties en hulpverlening hebben de handen ineengeslagen om daar verandering in te brengen. Gesteund met de 2 miljoen euro van minister Nicoalaï, is er zaterdagmiddag een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in een wijkcentrum, waar de wijkbewoners kunnen aangeven waar ze last van hebben en hoe dat kan worden verholpen.

Los daarvan hebben politie en gemeente besloten om mensen die structureel over de schreef gaan, het huis uit te zetten. Daarnaast richten zij zich op de jeugd. Investeren in jeugd en opvoeding noemt wethouder Van Eeten van wezenlijk belang om de vicieuze cirkel in 't Broek te doorbreken: "Slecht voorbeeld doet tenslotte slecht volgen."