'Geef vrijwilligers belastingvoordeel'

Icoon BinnenlandsVrijwilligers die heel veel doen voor de maatschappij moeten belastingvoordeel kunnen krijgen. Dat vindt de Nationale Conventie, een adviesraad van burgers die oud-minister Pechtold vorig jaar in het leven geroepen heeft om te adviseren over de kloof tussen burger en politiek. Met name vrijwilligers bij bijvoorbeeld de brandweer, het Rode Kruis, verenigingen, kerken en mantelzorgers zouden voor de fiscale bonus in aanmerking moeten komen.

Marius Ernsting, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is blij dat de discussie gevoerd wordt. Hij ziet wel wat in het voorstel, al denkt hij wel dat er nogal wat haken en ogen aan zitten. "Het is buitengewoon gecompliceerd om het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk doet te vertalen naar een waarde in geld."

Veel organisaties reageren afwijzend. Het Rode Kruis heeft laten weten dat volgens hen de kracht van vrijwilligerswerk juist is dat het onbetaald is. Ook de Protestantse Kerk Nederland (PKN) vindt het niet nodig. Volgens woordvoerder Paul Hollaar zitten de meeste vrijwilligers bij de kerk helemaal niet te wachten op een directe of indirecte vergoeding. Hij noemt het voorstel sympathiek, maar hij ziet verder te veel problemen. Daarbij komt ook nog dat er eigenlijk nauwelijks een tekort is aan vrijwilligers: "Alleen diakenen en ouderlingen zijn moeilijk te vinden, maar kosters, organisten, klokkenluiders en koperpoetsers hebben we genoeg."