'VS overwegen opdeling Irak'

Icoon Buitenlands Een onafhankelijke commissie van het Amerikaanse Congres, ingesteld door de Amerikaanse president George Bush, zal voorstellen om Irak op te delen in drie autonome regio's. Dat schrijft de Britse krant Sunday Times. De opdeling van Irak moet volgens de commissie van voormalig minister van Buitenlandse Zaken James Baker een oplossing zijn voor de steeds verslechterende veiligheidssituatie in het land. Enkele politici beweren dat er in het land sprake is van een burgeroorlog.

Het land moet opgesplitst worden in drie regio's: een Koerdische, een sjiitische en een soennitische regio die allen een vergaand autonoom bestuur hebben. "De Koerden hebben in de praktijk al hun eigen gebied. De federalisering van Irak zal hoe dan ook voortgaan", aldus de commissie. De commissie zal wel adviseren om een kleine centrale regering in Baghdad te behouden, die buitenlandse zaken, grenscontrole en de verdeling van oliegelden voor haar rekening neemt.

Het opdelen van het land is echter niet zo makkelijk als het lijkt. Veel gebieden in Irak zijn etnisch en religieus gemengd. De voormalige dictator Saddam Hoessein liet in zijn tijd bewust soennieten verhuizen naar olierijke gebieden waar Koerden en Sjiieten woonden. Waar de grenzen precies getrokken zullen worden is onduidelijk. Volgende maand zal het gehele rapport naar buiten worden gebracht.