'Turken boycotten verkiezingen'

Icoon Politiek Een groot deel van de Turken die op 22 november mogen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland overweegt deze te boycotten. Zij zijn zeer verontwaardigd over de eis aan Turkse politici om de genocide op Armeniërs te moeten erkennen. Dat heeft de Volkskrant geconcludeerd op basis met gesprekken met vooraanstaande leden van de Turkse gemeenschap in Nederland. "Sodemieter op met je normen en waarden", laat Talip Demirhan de woede onder Turken zien.

Demirhan was jarenlang bestuurslid van het CDA. Hij is het er niet mee eens dat het CDA Ayhan Tonca en Osman Elmaci en de PvdA Erdinc Sacan van de kandidatenlijst hebben geschrapt. "Ons wordt dus gevraagd of onze overgrootvader een massamoordenaar is geweest. Als hij dat zou zijn geweest, mag hij van mij de hel in, maar waarom moet ik daarover verantwoording afleggen aan tante Truus en ome Jan? Omdat het aan hun normen en waarden voldoet? Dan zeg ik: sodemieter op met je normen en waarden", aldus Demirhan.

Sabri Kenan Bagci van het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) stelt dat veel Turken de politiek de rug zullen toekeren na de druk van de Armeense kwestie. Hij heeft daarom negen landelijke Turkse federaties en sleutelfiguren uit de Turkse gemeenschap gevraagd naar Utrecht te komen voor overleg. Die bijeenkomst zou moeten voorkomen dat dat de Armeense kwestie schade toebrengt aan de "grote politieke participatie" onder Turken.

De Armeense kwestie zal vooral de PvdA veel stemmen kunnen kosten. Veel van de 235.000 stemgerechtigde Nederlanders van Turkse komaf stemmen trouw op de PvdA. In totaal kan het gaan om een verschil van drie zetels. De PvdA staat nu in de peilingen gelijk met het CDA.