EU: Sancties Iran komen dichterbij

Icoon Iran De Europese Unie heeft vandaag Iran gewaarschuwd dat als zij niet snel stoppen met het verrijken van uranium, dat er dan sancties zullen volgen. Iran heeft inmiddels gereageerd dat zij het recht om uranium te produceren niet op zullen geven.

De EU-buitenlandcoördinator Javier Solana voerde de laatste vier maanden intensief onderhandelingen met Iran, maar heeft nog weinig succes geboekt. Veel Westerse staten zijn bang dat Iran uranium verrijkt om uiteindelijk een atoombom te kunnen fabriceren.

"De onderhandelingen die ik voer kunnen niet voor altijd duren en het is nu aan de Iraniërs om te bepalen of dit het einde is. Als dat zo is dan zullen we een nieuw spoor volgen", legt Solana uit. Hij zegt impliciet aan te sturen op een nieuwe VN-resolutie die Iran sancties op zal leggen. De vijf permanente landen van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland zullen vrijdag of zaterdag in Londen bijeen komen om samen met de EU te bepalen hoe een nieuwe sanctie eruit moet zien. Rusland lijkt voorlopig tegen sancties en heeft het veto-recht om eventuele sancties te stoppen.

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft inmiddels gevraagd of de verkennende gesprekken tussen Iran en de EU door kunnen gaan. "We willen doorgaan met de gesprekken, maar als iemand denkt dat gesprekken de druk op ons kunnen verhogen dan hebben zij dat verkeerd", zei hij op de Iraanse staatstelevisie. "Ze zijn fout als ze denken dat de Iraanse natie, in de weg naar nucleaire technologie, gestopt zal worden".