'Bijna alle 26.000 asielzoekers afgehandeld'

PolitiekVrijwel alle asielzoekers die voor april 2001 Nederland binnenkwamen, hebben uitsluitsel gekregen over een verblijfsvergunning. De dossiers van de laatste 1226 asielzoekers zijn bijna allemaal weggewerkt. Dat hebben betrouwbare bronnen vrijdag gezegd. De ministerraad bespreekt het onderwerp later op de dag.

De asielzoekers behoren tot de zogeheten groep van oorspronkelijk 26.000 asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen. De Tweede Kamer had afgelopen juni geŰist dat minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) voor 1 oktober de resterende dossiers zou hebben afgehandeld. Op enkele tientallen zaken na, waarin meer informatie nodig is om een besluit te kunnen nemen, is dat gelukt.

Deze asielzoekers wachten nog op een besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bij hen is mogelijk sprake van oorlogsmisdaden of ontbreken er nog medische gegevens. In een paar andere gevallen wacht de IND nog op een individueel ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

26.000
De groep van '26.000' is in de loop van de tijd met 5600 mensen uitgebreid tot in totaal 31.600. Deze aanwas komt onder meer door geboortes, nareizende familieleden en mensen die in de gemeentelijke noodopvang zaten.

D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan vroeg zich donderdag bij de algemene beschouwingen opnieuw af of Verdonk de klus voor 1 oktober zou hebben geklaard. Toen de fractie in juni nog in de coalitie zat, had Van der Laan gesteld dat de minister moet opstappen als ze de deadline niet zou halen.

Ruimer pardon
Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook daarbuiten is in de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd voor het lot van de 26.000. Ook klonk herhaaldelijk een roep om een ruimhartig pardon voor asielzoekers die langer dan vijf jaar in ons land wachten op hun asielaanvraag. In navolging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleitte het Amsterdams college van burgemeester en wethouders daar ook recent voor in een brief aan Verdonk.

De VVD-bewindsvrouw heeft de VNG en Amsterdam echter laten weten niets te voelen voor een ruimere pardonregeling. Een eenmalige beperkte pardonregeling gold destijds voor 2097 mensen. Verdonk heeft daarnaast haar speciale bevoegdheid gebruikt om nog eens ongeveer achthonderd asielzoekers een verblijfsvergunning te geven vanwege hun schrijnende situatie.