Barroso pleit voor pauze uitbreiding EU

Icoon EuropaVoorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de Europese Unie) vindt dat de komende uitbreiding van de EU (met Bulgarije en Roemenië) voorlopig de laatste moet zijn. Volgens hem zijn er grenzen aan de mogelijkheden die de EU nu heeft om nieuwe lidstaten op te nemen. Bij verdere uitbreiding dreigt de Europese Unie een inefficiënte organisatie te worden.

Voordat er gepraat kan worden over verdere toetredingen zal eerst de Europese Unie moeten worden hervormd en moet er duidelijkheid komen over de Europese Grondwet, aldus de EC-voorzitter. Mocht Barroso politieke medestanders vinden voor zijn persoonlijke standpunt dan ontstaat er onzekerheid aangaande een toekomstig lidmaatschap van Kroatië en Turkije bij de Europese Unie.

Met dank aan Emmers voor de vertaalde submit.