Haagse VVD voor 'halal-hypotheek'

FinancieelDe gemeenteraadsfractie van de VVD in Den Haag vraagt samen met de lokale partij Islam Democraten om te bekijken of er een 'halal-hypotheek' kan worden ingevoerd. Dat is een hypotheek waarbij geen rente hoeft te worden betaald. Sommige moslims willen namelijk geen rente betalen of ontvangen, omdat dit volgens de islam verboden is.

Probleem bij een rentevrije hypotheek is de renteaftrek. De Haagse VVD vraagt daarom samen met de eenmansfractie van de Islam Democraten aan het college van B&W om namens de vier grote steden bij het ministerie van FinanciŽn aan te dringen op een wetswijziging. Ook willen ze dat het college gaat overleggen met hypotheekverstrekkers of er steun bestaat voor het aanpassen van de wet- en regelgeving.

Volgens het Haagse VVD-gemeenteraadslid Bart de Liefde kan met een snelle invoering van de halal-hypotheek het eigen huizenbezit onder allochtonen toenemen. ''Nu hebben bijvoorbeeld Turken en Marokkanen relatief veel minder vaak een eigen huis dan autochtonen. Het voordeel van eigen huizenbezit is dat mensen met een eigen woning vaak zorgvuldiger omgaan met dat huis ťn de buurt waarin het staat'' aldus De Liefde die het motto hanteert ''Investeren is integreren''.

Overigens bestaat in Groot-BrittanniŽ al een vorm van halal-hypotheek. Daar is de volgende constructie bedacht: Huiseigenaren betalen een premie bovenop hun vaste maandelijkse aflossing. Het grote bankconcern HSBC hanteert die daar om moslims aan de hypotheek te krijgen

Met dank aan someone voor de submit.