Werkloosheid Nederland laagste van EU

Icoon Economie Nederland heeft de laagste werkloosheid in de Europese Unie. De werkloosheid bedroeg in juni 3,8 procent. In de EU is gemiddeld 8,1 procent werkloos en in de eurolanden staat het werkloosheidscijfer gemiddeld op 7,8 procent.

In de hele EU is een dalende trend waarneembaar. Denemarken en Ierland hebben net als Nederland een laag werkloosheidscijfer. Polen heeft met 16 procent de meeste werklozen. Ook Slowakije en Griekenland tellen veel werklozen. Duitsland heeft met 4,44 miljoen inwoners zonder werk minder werklozen, maar het blijft een schrikbarend hoog cijfer. Ook Frankrijk heeft nog steeds bijna 9 procent werklozen.

Eurostat, het statistiekbureau van de EU, vergelijkt de cijfers van de EU met die van de Verenigde Staten en Japan. In die landen is het werkloosheidscijfer met 4 ŗ 5 procent aanmerkelijk lager.