Aboutaleb wil onderzoek naar racisme

De Amsterdamse PvdA-wethouder Ahmed Aboutaleb wil in de hoofdstad een onderzoek laten uitvoeren naar racistische denkbeelden. Hij wil exact weten hoeveel Amsterdammers zichzelf een racist vinden. Onlangs bleek uit een landelijk onderzoek van bureau Motivaction dat 10% van de Nederlanders zichzelf een racist noemt. Een kwart van de Nederlanders zou racistische trekken vertonen (staat negatief ten opzichte van allochtonen).

Aboutaleb gaat nu nadenken over hoe een enquête onder de Amsterdammers er uit moet gaan zien. Na de zomer komt hij met het voorstel tot het onderzoek. Hij hoopt overigens dat er in het 'linkse' Amsterdam minder racisten zijn dan uit het landelijke onderzoek naar voren kwam.