'Sharia voor alle bewoners van Atjeh'

Icoon JustitieDe wet in de Indonesische provincie Atjeh, die is gebaseerd op de Islam, zou voor alle inwoners van Atjeh moeten gelden. Zo luidt een voorstel dat bij het Indonesische parlement is ingediend. Nu is het zo dat niet-moslims zich niet hoeven te houden aan bepaalde wetten, zoals het verbod op alcohol, gokken en overspel.

Hoofd van de politie Alyasa Abubakar, is voor de goedkeuring van het voorstel. Hij onderbouwt zijn stelling met het wettelijke gelijkheidsbeginsel: gelijke behandeling van vergelijkbare gevallen. "Het is aan het parlement om te beslissen of het het voorstel van het Atjeese volk aanvaardt of afwijst. Ik vind persoonlijk dat het niet eerlijk is om de wet alleen op moslims toe te passen", aldus Abubakar.

Abdullah Saleh, vice-voorzitter van de commissie die het wetsontwerp behandelt, zegt dat ze erop zullen toezien dat de wet voor iedereen geldend wordt, en tegelijkertijd niet-moslims de vrijheid biedt om aan al hun religieuze verplichtingen te voldoen.

Met dank aan woessie voor de submit.