Eindhoven moet ook Áindoove heten

OpmerkelijkDe Brabantse streektaalcoördinator J. Swanenberg vindt dat gemeenten in Noord-Brabant tweetalige plaatsnaambordjes moeten krijgen, net zoals in Friesland het geval is. Volgens Swanenberg hebben enkele plaatsen in Limburg het voorbeeld ook al gevolgd, en behoort dat nu ook in Brabant te gebeuren

De streektaalcoördinator noemt het ''een prachtige manier om te laten zien dat de gemeenschap haar eigen taal en identiteit belangrijk vindt.'' Het provinciebestuur ziet niets in het voorstel van Swanenberg. Ook al omdat het Fries een echte taal is en het Brabants een dialect. Gemeenten hebben overigens geen toestemming van provincie of rijk nodig om de tekst op de plaatsnaamborden aan te passen. Niet bekend is of er gemeenten zijn die wat zien in het plan. Waalwijk (Wóllek in het Brabants) staat in ieder geval niet te juichen bij Swanenbergs voorstel.

Swanenberg noemt de afwachtende houding teleurstellend. Hij gaat nu pogingen in het werk stellen om de Brabantse bevolking achter zijn idee te scharen om bijvoorbeeld Eindhoven ook 'Áindoove' te noemen, of Breda 'Brédao', Udenhout 'Den Uunnent', Schijndel 'Skééndel', Oirschot 'Orskot', enzovoorts.