Veel Nederlanders accepteren homofilie

Volgens een onderzoek van Netwerk en bureau Motivaction accepteren de meeste Nederlanders homoseksualiteit. Een flinke meerderheid van 83% vindt dat homostellen dezelfde rechten moeten hebben als heterokoppels.

De acceptatie van homoseksualiteit is de afgelopen zes jaar gestegen, maar deze algemene trend staat in de grote steden onder druk, omdat daar veel 'Nieuwe Nederlanders' wonen. Toch staat ook bij hen een kleine meerderheid positief tegenover homoseksualiteit. Zo is 68% van de Nederlandse Marokkanen van mening dat twee mannen of twee vrouwen prima kinderen kunnen opvoeden. Onder Nederlandse Turken ligt dat op 52%. Onder alle Nederlanders ligt dat op 80%.

Van alle ondervraagde Nederlanders tussen de 15 en 60 jaar wil 79% dat het voor mensen van gelijke sekse mogelijk blijft om te trouwen. Eveneens 79% noemt homoseksualiteit een normaal menselijk verschijnsel, 4% een ziekte, eveneens 4% een modeverschijnsel en 1% als een straf van God.

Van alle ondervraagden zegt 4% afwijzend te zullen reageren als het eigen kind les krijgt van een homoseksueel en 7% zou afwijzend reageren als een eigen kind homoseksueel blijkt te zijn. Bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders is dat beduidend meer dan bij de hele bevolking. 43% van de Marokkaanse Nederlanders en 41% van de Turkse Nederlanders zou afwijzend staan tegenover de homoseksualiteit van een eigen kind. 14% van de Turkse Nederlanders en 7% van de Marokkaanse Nederlanders staat negatief tegenover een homoseksuele leerkracht voor het eigen kind.

Geweld
Veel Nederlanders (89%) maken zich grote zorgen over agressie tegenover homoseksuelen. Slechts 1% heeft begrip voor geweld tegen homo's en 93% wijst het geweld rigoreus af. Bij Nederlandse Marokkanen heeft echter 30% begrip voor geweld tegen homo's en wijst 13% het absoluut af. Onder Nederlandse Turken zegt slechts 2% begrip te hebben voor geweld en wijst 86% het volledig af.

Hoveel Nederlanders er homoseksueel zijn valt uit dit onderzoek niet met zekerheid vast te stellen, omdat 7% geen antwoord geeft op de vraag over zijn of haar seksuele voorkeur; 3% zei homoseksueel te zijn, eveneens 3% biseksueel en 87 procent valt alleen op de andere sekse.

-
Cijfers Maatschappelijke Barometer
Uitgesplitst naar vier burgerschapsstijlen
Onderzoek onder Marokkaanse Nederlanders
Onderzoek onder Turkse Nederlanders