Microsoft helpt China bij censuur

Icoon Buitenlands nieuws De Amerikaanse softwaregigant Microsoft heeft een softwarepakket voor de Chinese markt ontworpen die automatisch enkele politieke termen uitsluit. Zowel in software die bedoeld is voor webloggers als in het chatprogramma MSN zijn termen als "democratie" en "mensenrechten" niet te gebruiken. Als je toch tracht deze woorden in te voeren, krijg je een foutmelding met de mededeling dat de betreffende woorden verboden zijn.

Door de censuur zijn politieke discussies vrijwel onmogelijk; ook termen als "kapitalisme", "socialisme" en "communisme" zijn niet te gebruiken in de nieuwe software van Microsoft. De censuur staat echter niet garant voor de volledige verbanning van ongewenste discussies. Zo blijken "anarchie" en "revolutie" wel geaccepteerd te worden, en kan dan wel de naam van de Chinese president niet genoemd worden, maar wel de naam "Tony Blair".

Microsoft ziet zelf niets verkeerds in hun programmatuur voor de Chinese markt. "Dit was de prijs die we moesten betalen voor het verspreiden van de voordelen van het chatten en het webloggen", zo verklaart de Amerikaanse multinational. "Ondanks de filters kunnen nu miljoenen mensen relaties opbouwen, foto's delen en communiceren, en daar gaat het ons om", aldus topman Adam Sohn van MSN. Eerder had Bill Gates al gezegd dat China "een zeer interessante nieuwe vorm van kapitalisme is". Ook noemde hij het Chinese mengsel tussen kapitalisme en overheidscontrole "het beste dat de consument kan overkomen".

Reporters Without Borders, een internationale groepering die opkomt voor vrijheid van meningsuiting, heeft geen goed woord over voor de Chinese praktijken van Microsoft en andere multinationals, zoals Yahoo. De groepering stelt dat enige rechtvaardiging voor de onderwerping aan Chinese wetten door grote multinationals ontbreekt. Zowel de multinationals als China zelf lijken zich echter weinig aan te trekken van dit tegengeluid. Zo heeft China webloggers onlangs verplicht gesteld hun website te registreren bij de overheid, met het risico dat anders hun site van het internet zal worden verwijderd.