Aantal donoren stijgt fors

Het loopt storm bij het Donorregister met aanmeldingen. Door de discussie in de Tweede Kamer over de donorregistratie en de daarbij horende media-aandacht zijn er de afgelopen weken tien maal zoveel registraties per dag als normaal.

Twee weken geleden werd een plan voor automatische orgaandonatie in de Tweede Kamer verworpen. Mensen die graag donor willen zijn moeten zich dus nog steeds registreren. De Nierstichting en het ministerie van Volksgezondheid begonnen daarna campagnes om nieuwe donoren te werven. Dat blijkt te lukken.

Normaal melden er zich ongeveer 100 mensen per dag aan bij het donorregister, nu zijn er dat 1000. Of die stijging structureel is, moet later blijken.