Van den Ende kreeg adressen werklozen

FSF-Moses had ons via de nieuws-submit te melden:

Joop van de Ende kreeg van verschillende Friese gemeenten de adresgegevens van werklozen, zodat hij hen kon uitnodigen voor een gratis bezoekje aan zijn musical Crazy For You in de Leeuwarder Harmonie. Hij kreeg de beschikking over het adressenbestand uit de Wet Werk en Bijstand van de gemeenten Leeuwarden, Sneek, Smallingerland en Heerenveen.

De Heerenveense belangengroep voor uitkeringsgerechtigden, Stichting Houvast, beklaagt zich over de gang van zaken in Heerenveen. Volgens woordvoerster Carla Bosma zijn alle privacyregels met voeten getreden.

Wethouder Meine Scheweer wist de raad donderdag te vertellen dat Heerenveen in januari benaderd is met het voorstel. Omdat andere gemeenten al akkoord waren, heeft Heerenveen ook de adresgegevens gegeven. De gemeente heeft volgens haar naar beste weten gehandeld en zijn er ook positieve reacties gekomen op de vrijkaartjes. Verder mocht Joop van den Ende de adressen niet verder doorspelen. Vanwege de commotie overweegt de gemeente Heerenveen nu om voortaan geen adressenbestanden meer door te spelen aan derden.