Homoclub niet welkom op EO-jongerendag

De Evangelische Omroep (EO) ziet de komst van het CHJC, een vereniging van christelijke homo's en lesbiennes, op de komende EO-jongerendag niet zitten. Het CHJC had daar met een stand willen staan. Volgens EO-directeur Hagoort past het CHJC niet binnen de grenzen van de EO-definitie van de oecumene van het hart.

Die grenzen zijn volgens Hagoort: de Bijbel erkennen als woord van God en Jezus Christus zien als Heer en Verlosser. Het CHJC heeft vooral contacten binnen de Samen-op-Wegkerken. De mening van de vereniging is dat geloof en homoseksuele relaties kunnen samengaan. "Bijbelse argumenten die worden aangedragen om het tegendeel te 'bewijzen', blijken bij zorgvuldige bestudering van de context geen stand te kunnen houden. Het CHJC is daarom van mening dat homoseksualiteit geen zonde is."

Wel uitgenodigd is de werkgroep voor homo's en lesbiennes in de (vrijgemaakte) Gereformeerde Kerken, Contrario.