Wat hebben DNA en TNT met elkaar gemeen?

DNA ligt in onze geschiedenis.

De bouwstenen van al het leven op aarde worden gevormd door DNA. Evolutie is te danken aan mutaties in het genetisch materiaal die worden doorgegeven aan volgende generaties. Wanneer de mutaties succesvol blijken voor overleving, dan dragen ze bij aan het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van een levenssoort. Onvoldoende mutaties bij een veranderende omgeving, of mutaties die niet bijdragen aan het overleven van een soort, kunnen ertoe leiden dat een soort op den duur uitsterft. Dit is het proces van natuurlijke selectie.

Alle kenmerken die het leven hier op aarde kan hebben is gebaseerd op genotypes beschreven in het DNA wat tot uiting komt in het fenotype van het individu van een soort. Eigenschappen zoals eieren of levendbarend, kiewen of longen, vleugels en kunnen vliegen, nachtzicht, echolocatie, gifklieren, spinrag, ze staan allemaal beschreven in DNA.

De mens is al duizenden jaren niet meer afhankelijk van natuurlijke selectie voor haar voortbestaan en ontwikkeling. In de relatief korte tijd dat ze bestaat heeft de mens haar afhankelijkheid ervan vervangen door kennis en technologie. De ontwikkeling van intelligentie en bewustzijn kan beschouwd worden als de laatste fase van evolutie door natuurlijke selectie van een levenssoort.

DNA in de huidige maatschappij
Het menselijk genoom is sinds 14 april 2003 voor 99% in kaart gebracht met een nauwkeurigheid van 99,99% [1]. Een breed scala van toepassingen van DNA technologie heeft sindsdien haar intrede gevonden in de maatschappij.


Op het gebied van forensisch onderzoek speelt DNA een onuitwisbare rol. Juridisch forensisch onderzoek richt zich op het vaststellen/vrijspreken van de identieit van daders/slachtoffers. Op 29 oktober 2022 berichtte New York Post dat op basis van nieuw DNA bewijsmateriaal een man onschuldig is verklaard en vrijgelaten na 38 jaar in de gevangenis te hebben gezeten voor moord [2]. Een ander voorbeeld is DNA-spray die tegenwoordig in de handel verkrijgbaar is met synthetisch DNA ter preventie of opsporing van overvallers. Het idee is dat een misdadiger wordt besproeid met deze onzichtbare synthetische DNA om, wanneer een verdachte wordt opgepakt, aan te tonen dat hij/zij de dader is.

Tijdens zwangerschap kunnen 'foutjes' in DNA vroegtijdig gedetecteerd worden en stelt toekomstige ouders in de gelegenheid en voor de zware keus om een zwangerschap voort te zetten of af te breken. Bloedverwantschap kan bepaald worden middels een DNA-stamboom. De prevalentie van erfelijke ziektes in families kan bepaald worden. Men kan a.d.h.v. DNA onderzoek bepalen of je verhoogd risico hebt op sommige aandoeningen. Vaccineren zorgt ervoor dat het lichaam indringers leert herkennen en hier tegen antistoffen aanmaakt. Vereenvoudigd draait het mechanisme van vaccinatie op herkenning van protëines die de indringer maakt met zijn RNA/DNA. Steeds meer draagt DNA technologie bij aan het opsporen, behandelen, verhelpen, of voorkomen van aandoeningen.

DNA in de nabije toekomst.

Een andere tak van DNA technologie is kweekvlees. Deze enorme stap in DNA technologie is inmiddels alweer een paar jaar oud. In 2018 is in Nederland het biotechnologisch bedrijf Meatable opgericht wat zich richt op kweekvlees, met name varkensvlees [3]. Het bedrijf meldde in september 2018 dat het erin geslaagd was om vlees te laten groeien met pluripotente stamcellen uit dierlijke navelstrengen. Hoewel zulke cellen naar verluidt moeilijk zijn om mee te werken, beweerde Meatable dat het in staat was om hun gedrag zodanig te sturen dat ze spier- of vetcellen zouden worden indien gewenst. Het grote voordeel is dat deze techniek geen foetaal kalfsserum nodig heeft en er dus geen dier gedood hoeft te worden om vlees te produceren.

De BBC berichtte onlangs over mensen die voor het eerst in de geschiedenis een bloedtransfusie hebben gekregen van in laboratorium gekweekt bloed [4]. De productie ervan is gebaseerd op stamceltechnologie en ziet er veelbelovend uit. Rode bloedcellen hebben een levensduur van ongeveer 120 dagen. Gedoneerd bloed bevat een mix van jonge en oude rode bloedcellen. Laboratorium gekweekt bloed bevat alleen geselecteerde jonge rode bloedcellen die de volle 120 dagen levensduur hebben. Stamceltherapie bestaat al enige tijd en berust op het principe dat een stamcel een cel is die in staat is om in een ander celtype te veranderen.

Het opslaan en uitlezen van data in DNA is een technologie die op dit moment volop in ontwikkeling is. Een artikel uit 2021 van NorthWestern belicht de huidige stand van zaken en het toekomstperspectief van data-opslag in DNA [5]. Data-opslag in DNA is vele malen efficiënter dan huidige elektronische en optische opslagmedia. Ter vergelijking, alle harde schijven van over de hele wereld zouden vervangen kunnen worden door ongeveer 200 kilo DNA. Daarnaast gaan elektronische opslagmedia doorgaans slechts zo'n tien jaar mee, terwijl DNA als opslagmedium duizenden jaren meegaat mits onder gunstige temperatuur omstandigheden [6].
De fouttolerantie van data opgeslagen in DNA staat gelijk aan die van DVD opslagmedia en overtreft zelfs die van magnetische opslagmedia [7]. De grootschalige productie en de kosten hiervan zijn de laatste hindernissen die binnenkort overwonnen zullen worden.

Tot een paar jaar terug kon men slechts dromen over veel van deze ontwikkelingen en behoorden ze voornamelijk tot het domein van science fiction. Al deze ontwikkelingen stelt de mens steeds meer in staat om velen malen langer in goede gezondheid te leven met steeds meer geavanceerde technologische toepassingen.

Medailles hebben twee zijden en de achterkant glanst doorgaans niet.
Alfred Nobel zag de consequenties van zijn bekendste uitvinding ook dusdanig in.
TNT en DNA hebben met elkaar gemeen dat de implicaties van toepassingen ervan gigantisch zijn en de wereld waarin we leven drastisch hebben doen veranderen. Zowel in positieve zin, als in negatieve zin.
Zo hebben deze ontwikkelingen op het gebied van DNA technologie ook hun keerzijden.

Alleen al de impact die het langer leven van de mens nu al heeft op de planeet en de natuur is gigantisch. Het is moeilijk voor te stellen hoe het zal vergaan wanneer de mens gemiddeld 2x zo oud, zeg 150 jaar oud wordt, laat staan 10x zo oud.

De risico's die ontwikkelingen op dit gebied met zich mee brengen worden ook talrijker. Hoewel de oorsprong van SARS-CoV-2 nog steeds niet officieel is vastgesteld, kan het risico op uitbraak van een dergelijk virus uit een virologisch onderzoekscentrum tot op heden niet uitgesloten worden. Dergelijke scenario's gecombineerd met een flinke dosis zombie apocalyps zijn inspiratie geweest voor horrorfilms zoals de Resident Evil filmreeks.

DNA als programeerbare instructieset.
Het verhelpen van problemen met de motoriek die worden veroorzaakt door verstoringen in de hersenen, wie wil dat nou niet?
Het op afstand en interactief delen van informatie tussen breinen van verschillende personen..
Vervelende herinneringen weghalen, zoals oorlogstrauma's..
Controle over het brein van dierlijke en menselijke wezens...
Een kakkerlak, muis, kat of hond op afstand met je gedachten besturen.. scheelt uitlaten tijdens hondenweer, toch?
Speciale krachten zoals tijdelijk nachtzicht..
Wie wil dit allemaal nou niet? En dit is toch fictie?
En de nadelen, wie heeft het daar nou over?
Ok, dan weet je niet of je herinneringen, meningen en standpunten wel echt, en van jou zijn, of geïmplanteerd, wie boeit dat nou?
En ok, dan weet je niet welke andere instructies je lichaam heeft gekregen en op welk moment deze geactiveerd worden, maar dat is toch niet zo erg?

Het is 15 juni 2018.
Bij het Modern War Institute at West Point in de Verenigde Staten houdt dr. Charles Morgan een lezing over psycho-neurobiologie en oorlogsvoering en de ontwikkelingen op het gebied van controle over hersenen [8].
In de referentielink staat een video waarin vanaf onder andere ongeveer minuut 28:00 dr. Morgan vertelt hoe een combinatie van CRISPR(*) en DREADDS(**) in menselijk DNA geinfuseerd kan worden om gedrag te beheersen. Hij legt in de video uit dat RNA vaccines als implementatiemiddel gebruikt kunnen worden. Hij vertelt dat met deze technologie onder andere heel nauwkeurig en specifiek tot op het niveau van het individu cellulaire medicijnen ontworpen kunnen worden die perfect op het individu aansluiten en men dus niet meer generieke medicijnen hoeft te slikken die via de bloedsomloop en organen moeten worden opgenomen in het menselijk lichaam. Hierbij zegt hij terloops dat dezelfde technologie gebruikt kan worden om bijvoorbeeld één specifiek persoon te doden.
Het is nu november 2022, dergelijke toepassingen in DNA technologie zijn inmiddels vier jaar verder in ontwikkeling.

Ik ben geen tegenstander van DNA technologie, integendeel, ik zie de voordelen van vele toepassingen in. Wat mij verontrust en waar ik wel tegenstander van ben, zijn de nadelige mogelijkheden en gevolgen van malafide toepassingen die het met zich meebrengt.
DNA technologie is geen toekomstmuziek meer. Het is er, in het hier en nu. Deze ontwikkelingen zijn onvermijdelijk. Als het niet bonafide, transparant en gecontroleerd gebeurt, dan wel onder andere omstandigheden. Dit in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van quantum computing en artificial intelligence heeft een nieuw tijdperk voor de mensheid ingeluid.
Dit is het tijdperk waarin de mens zal worden gehackt.

Insurrectum

(*)
CRISPR is een afkorting van Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats en is een belangrijk onderdeel van het bacteriële verdedigingsmechanisme tegen virussen. CRISPR’s zijn korte segmenten van herhaalde codes in haar DNA, die de bacterie gebruikt om een nieuwe virusaanval te herkennen en af te slaan.

(**)
DREADDs is een afkorting van Designer Receptors Activated Only by Designer Drugs en behoren tot een klasse van eiwitten die chemogenetische eiwitten worden genoemd. Met deze gemanipuleerde eiwitten kunnen wetenschappers de zenuwcelactiviteit bij ambulante dieren controleren.

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijkgenoomproject
[2] https://nypost.com/2022/1(...)ce-proves-innocence/
[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Meatable
[4] https://www.bbc.com/news/health-63513330
[5] https://news.northwestern(...)cording-data-to-dna/
[6] https://www.bbc.com/news/science-environment-59489560
[7] https://www.science.org/content/article/dna-ultimate-hard-drive
[8] https://mwi.usma.edu/mwi-(...)an-neurobiology-war/