Het nut van demonstreren

Demonstreren heeft effect. Dat hebben we in 2019 toch vrij duidelijk gezien. Het is alleen niet altijd het effect dat we het liefst hadden willen zien. Dat hebben we afgelopen jaar ook gezien. Het is daarom goed om het nut en de noodzaak van demonstreren onder de loep te nemen.

Want nee. Geen enkele demonstratie heeft afgelopen jaar alle eisen ingewilligd zien worden. De leerkrachten krijgen een stevige opslag, maar de overheid kan nu eenmaal niet een paar duizend extra leerkrachten uit de hoge hoed toveren. De veestapel wordt niet acuut gehalveerd, maar de boeren kunnen echt niet meer onbeperkt hun werk blijven doen. Er mag weer – iets meer – worden gebouwd, maar de busjes zullen vanaf maart toch echt met 100km/u naar de bouw moeten rijden.

De stakende kinderen kwamen nog veel minder ver. Ja, het milieu kwam wat meer in het nieuws. Maar politiek is daar weinig mee gedaan. Stakende kinderen kosten geen geld (stakende leraren trouwens ook niet). Die missen enkel wat lessen, waarna de overwerkte leraren dat weer recht mogen proberen te trekken. Dat kost de overheid pas geld, als ze bijna allemaal een jaar extra naar school moeten en er nóg meer leraren moeten worden ingezet.

Je had ook de demonstrerende Hagenezen, die hun brandstapels in ere wilden houden. Want traditie. Oké, een traditie van amper een paar jaar, als oplossing voor de traditionele rellen op oudejaarsavond. Die hebben dus geen reet bereikt. Dat was dan ook zo'n protest waar iedere logica ontbrak. Mensen overtreden massaal de wet en rellen ieder jaar op oudejaarsavond, waarbij politie, brandweer en ambulancepersoneel worden bekogeld en bedreigd. De gemeente bedenkt een oplossing in de vorm van georganiseerde brandstapels op het strand. Dit werkt redelijk, maar de organiserende partijen overtreden alle veiligheidsregels, met een zeer gevaarlijke situatie vorig jaar tot gevolg. En toen er een verbod dreigde leverden die organiserende partijen geen aangepaste plannen in en kwamen er demonstraties in de vorm van de oude oudejaarsrellen. Nee! Dan heeft demonstreren dus echt geen nut meer. Dan ben je gewoon af. Dan luistert geen hond naar je!

O ja! De Zwarte Piet demonstraties. Niet perse echt 2019, maar ze waren er duidelijk nog niet klaar mee. Maar ook die protesten hebben geen van de partijen veel gebracht. De Zwarte Pieten zijn niet verdwenen, maar het waren ook weer niet uitsluitend Zwarte Pieten. Op de televisie uitsluitend Roetveeg Pieten, maar in het gemiddeld dorp uitsluitend Zwarte Pieten. In grote lijnen was gewoon niemand tevreden met het resultaat. Behalve de kinderen dan. Die kon het geen reet schelen!

Samengevat. Actief en fysiek demonstreren heeft nut. Verwacht alleen niet volledig je zin te krijgen. En denk eerst na of je niet een idioot doel nastreeft. Je wordt niet gehoord en je mening niet gerespecteerd, als je egoïstische onzin uitkraamt.

Ook wel belangrijk. Actief en fysiek demonstreren heeft dus duidelijk meer nut dan laf op Facebook gaan lopen schelden. Ik hoop dat we dat verschil nu eens een keertje leren in 2020.