Geld maakt niet gelukkig...

Onlangs reageerde ik ergens onder een artikel op de Frontpage dat geld niet gelukkig maakt. Een behoorlijk boude bewering die ik graag wil relativeren.

Ik besef me namelijk terdege dat ik in een positie verkeer waarin ik vrij ben om te doen wat me gelukkig maakt, en dat dat deels te danken is aan voldoende vermogen om dat te kunnen bekostigen. Dat is namelijk wel hetgeen mij in staat stelt om te doen wat ik leuk vind. Dus ja, ik ben nog steeds van mening dat geld an sich niet gelukkig maakt, maar dat een mens wel geld nodig heeft om gelukkig te kunnen zijn.

Want als je geld hebt als water maar je doet niet wat je gelukkig maakt, wat heb je dan aan je geld? Mensen die minder geld hebben maar wel gelukkig zijn met wat ze (kunnen) doen, zijn met recht rijker dan arme rijken.